Członkowie Polskiego Towarzystwa Akarologicznego
Poniżej znajduje się lista członków PTA. Nowi członkowie będą przyjmowani na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego przesłanych na adres joanna.makol@upwr.edu.pl po akceptacji Zarządu PTA (Rozdz. III pkt 2 Statutu). W przypadku studentów i doktorantów prosimy opiekunów/promotorów o rekomendację. Serdecznie zapraszamy.
Imię i nazwisko Uczelnia/instytucja Preferowany kontakt Zainteresowania akarologiczne
Marek Asman

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach       Zakład Parazytologii
ul. Jedności 8
41-218 Sosnowiec

masman@sum.edu.pl roztocze kurzu domowego; roztocze przechowalniane; molekularna diagnostyka alergii na roztocze
Daria Bajerlein Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Zakład Taksonomii     i Ekologii Zwierząt     ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
daria.bajerlein@amu.edu.pl foreza Uropodina, entomologia sądowa
Czesław Błaszak

Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

blaszak@amu.edu.pl

taksonomia Gamasida, (głównie Zerconidae, Halolaelapidae, Veigaiidae); filogeneza; rozród

Jan Boczek

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego      Katedra Entomologii Stosowanej  
ul. Nowoursynowska 159                      02-776 Warszawa

jan_boczek@sggw.pl Eriophyoidea
Bogusław Chachaj

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Katedra Ekologii      ul. Ks. A. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz

chachaj@utp.edu.pl ekologia Oribatida
Wit Chmielewski

Instytut Ogrodnictwa Zakład Produktów Pszczelich         Oddział Pszczelnictwa
w Puławach
ul. Kazimierska 2
24-100 Puławy

wi.chmielewski@gmail.com Acaridida, Acaroidea; roztocze produktów przechowywanych 
i kurzu domowego; szkodniki pszczół i produktów pasiecznych; inkluzje akarologiczne w bursztynie; akarologia w filatelistyce
Jacek Dabert Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
dabert@amu.edu.pl taksonomia i filogeneza Astigmata (głównie Pterolichoidea i Analgoidea); ewolucja molekularna; koewolucja w układzie pasożyt-gospodarz
Mirosława Dabert

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Biologii Wydziałowa Pracownia Technik Biologii Molekularnej ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

mirkad@amu.edu.pl filogenia i taksonomia molekularna roztoczy
Piotr Daszkiewicz Museum d Histoire Naturelle, Francja piotrdas@mnhn.fr historia akarologii (XVIII i XIX wiek)
Rainer 
Ehrnsberger
Inst. Naturschutz u. Umweltbildung, Hochschule Vechta, Driverstr. 22, 49377 Vechta, Germany rainer@ehrnsberger.de Rhagidiidae, feather mites, Mesostigmata - systematics, faunistics, ecology
Katarzyna Faleńczyk-Koziróg

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Instytut Biologii Środowiska
Katedra Biologii Ewolucyjnej     al. Ossolińskich 12 
85-093 Bydgoszcz

kasia.fk@ukw.edu.pl ekologia akarofauny glebowej (głównie sukcesja); taksonomia, biologia i zoogeografia Mesostigmata
 Magdalena Felska  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii Zakład Systematyki   i Ekologii Bezkręgowców 
ul. Kożuchowska 5B
51-631 Wrocław
magdalena.felska@upwr.edu.pl  biologia i ekologia lądowych Parasitengona (Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea)
Eliza Głowska

Uniwersytet im. A. Mickiewicza Zakład Morfologii Zwierząt ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

 glowska@amu.edu.pl Syringophilidae: taksonomia i filogeneza (badania morfologiczne i molekularne)
Radomir Graczyk Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Katedra Ekologii      ul. Ks. A. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz
 graczyk@utp.edu.pl  Oribatida: ekologia
Dariusz Gwiazdowicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Fitopatologii Leśnej ul. Wojska Polskiego 71c 60-625 Poznań

 dariusz.gwiazdowicz@up.poznan.pl Mesostigmata: faunistyka, zoogeografia, taksonomia, biologia, ekologia, parazytologia
Joanna N. Izdebska

Uniwersytet Gdański Katedra Zoologii Bezkręgowców        al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia

 joanna.izdebska@ug.edu.pl  akarologia parazytologiczna; roztocze skórne; Demodecidae, Sarcoptidae, Psoroptidae
Sławomir Kaczmarek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Instytut Biologii Środowiska
Katedra Zoologii      ul. Ossolińskich 12 
85-094 Bydgoszcz

slawkacz@ukw.edu.pl Gamasida: ekologia, biologia, zoogeografia; taksonomia Sejidae
 Jacek Kamczyc Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu     Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu        ul. Wojska Polskiego 71c 
60-625 Poznań
 jacek_kamczyc@tlen.pl Mesostigmata: ekologia i faunistyka
Kamila Karpicka-Ignatowska Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Pracownia Ekologii Populacyjnej           ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
kamila.karpicka@gmail.com

biologia rozrodu szpecieli; koewolucja roztoczy roślinożernych i ich żywicieli

Andrzej Kaźmierski Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
akazmierski@tlen.pl Prostigmata: taksonomia, filogenia i zoogeografia
Małgorzata Kiełkiewicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego      Katedra Entomologii Stosowanej  
ul. Nowoursynowska 159                      02-776 Warszawa
malgorzata_kielkiewicz@sggw.pl mechanizmy odporności 
roślin na roztocze
Andrzej Klimek

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Katedra Zoologii      ul. Ks. A. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz

klimek@utp.edu.pl Oribatida: ekologia, bioindykacja
Małgorzata Kłyś

Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Biologii
Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
ul. Podbrzezie 3
31-054 Kraków

klysgosia@poczta.onet.pl szkodniki magazynowe - roztocze i owady
Anna Kocoń

Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Biologii
Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
ul. Podbrzezie 3
31-054 Kraków

a_kocon@wp.pl faunistyka Ixodida
Marta Konikiewicz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii Zakład Systematyki   i Ekologii Bezkręgowców 
ul. Kożuchowska 5B
51-631 Wrocław
m.j.konikiewicz@gmail.com fauna lądowych Parasitengona w sukcynicie
Anna Labrzycka

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Biologii Wydziałowa Pracownia Technik Biologii Molekularnej ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

anlab@amu.edu.pl pasożyty sierściowe (Myobiidae, Chirodiscidae, Myocoptidae, Listrophoridae): taksonomia
Alicja Laska Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Pracownia Ekologii Populacyjnej           ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
 alicja.m.laska@gmail.com biologia i koewolucja roztoczy roślinożernych i ich żywicieli; układy rozrodcze roztoczy i spermatogeneza
Justyna Liberska

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Biologii Wydziałowa Pracownia Technik Biologii Molekularnej ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

justyna.liberska@amu.edu.pl parazytologia, transmisja i epidemiologia zoonoz, techniki wykrywania patogenów
Izabella Łaniecka Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
izabella.laniecka@o2.pl ekologia Gamasida
Agnieszka Majer Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Pracownia Ekologii Populacyjnej           ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
kiedra@amu.edu.pl

biologia, ekologia i ewolucja roztoczy roslinożernych; ekologia dyspersji roztoczy; koewolucja: rośliny i roztocze roślinożerne, roztocze drapieżne i ich ofiary; fauna cieplarń miejskich

Martyna Marciniak Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
 martyna.marciniak555@gmail.com Prostigmata, parazytologia, koewolucja w układzie pasożyt-żywiciel
Natalia Marciniak Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
 natalia.marciniak@amu.edu.pl Prostigmata, parazytologia, koewolucja w układzie pasożyt-żywiciel
Tomasz Marquardt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Instytut Biologii Środowiska
Katedra Zoologii     ul. Ossolińskich 12 
85-094 Bydgoszcz

tmarq@ukw.edu.pl Mesostigmata: ekologia, biologia, behawior
Alicja Matysiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Zoologii ul. Wojska Polskiego 71c 
60-625 Poznań

alicjamatysiak@gmail.com kleszcze tropikalne
Joanna Mąkol

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii Zakład Systematyki   i Ekologii Bezkręgowców 
ul. Kożuchowska 5B
51-631 Wrocław

joanna.makol@upwr.edu.pl taksonomia, biologia i ekologia Parasitengona terrestria (Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea)
Katarzyna Michalska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego      Katedra Entomologii Stosowanej  
ul. Nowoursynowska 159                      02-776 Warszawa

katarzyna_michalska@sggw.pl Eriophyoidea: ekologia rozrodu; zachowania rozrodcze, drapieżnicze i obronne roztoczy
Łukasz Mierzyński

Uniwersytet Gdański Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej        al. Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia

 luka.mie@gmail.com biologia, ekologia i taksonomia kleszczowatych Ixodida: Ixodidae)
Sergey Mironov Zoological Institute RAS, Saint Petersburg, 199034, Russia astigmata@zin.ru Astigmata, particularly feather mites: Analgoidea, Pterolichoidea; systematics, phylogeny, host-parasite associations
Hanna Moniuszko Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii Zakład Systematyki   i Ekologii Bezkręgowców 
ul. Kożuchowska 5B
51-631 Wrocław
hanna.moniuszko@upwr.edu.pl Trombiculidae: taksonomia, biologia, ekologia, rola w transmisji patogenów
Wojciech Niedbała

Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Zakład Taksonomii     i Ekologii Zwierząt     ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

niedbala@amu.edu.pl taksonomia Ptyctima - Oribatida
Magdalena Nowak-Chmura

Uniwersytet Pedagogiczny   Instytut Biologii 
Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
ul. Podbrzezie 3 
31-054 Kraków

mnowak@up.krakow.pl migracje na żywicielach, faunistyka i taksonomia Ixodida
Andrzej Piasta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        Katedra Łowiectwa     i Ochrony Lasu        ul. Wojska Polskiego 71c 
60-625 Poznań
andrzejpiasta@10g.pl ekologia i taksonomia Mesostigmata
Jacek Radwan

Uniwersytet im. A. Mickiewicza     Wydział Biologii
Pracownia Biologii Ewolucyjnej            ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

jradwan@amu.edu.pl

dobór płciowy i polifenizm Acaridae
Anna Radwańska Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Pracownia Ekologii Populacyjnej           ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
ania.radw@gmail.com

ekologia szpecieli (Eriophyoidea), dyspersja u roztoczy fitofagicznych

Anna Seniczak

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Katedra Ekologii      ul. Ks. A. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz

aseniczak@utp.edu.pl Oribatida: ekologia, ekotoksykologia, morfologia
Bożena Sikora Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
boszka@amu.edu.pl taksonomia Laelapidae
Krzysztof Siuda

Uniwersytet Pedagogiczny   Instytut Biologii 
Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
ul. Podbrzezie 3 
31-054 Kraków

siuda@up.krakow.pl

migracje na żywicielach, faunistyka i taksonomia Ixodida; epidemiologia

Anna Skoracka

Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Pracownia Ekologii Populacyjnej           ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

skoracka@amu.edu.pl Eriophyoidea: ekologia, biologia i taksonomia; koewolucja roztoczy roślinożernych i ich żywicieli
Maciej Skoracki

Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

skoracki@amu.edu.pl taksonomia i ekologia Cheyletoidea parasitica
Maciej Skorupski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        Katedra Łowiectwa     i Ochrony Lasu        ul. Wojska Polskiego 71c 
60-625 Poznań

maskorup@up.poznan.pl ekologia i taksonomia Mesostigmata
Piotr Skubała

Uniwersytet Śląski 
Katedra Ekologii      ul. Bankowa 9
40-007 Katowice

pskubala@us.edu.pl ekologia; sukcesja; taksonomia; Oribatida
Krzysztof Solarz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach       Zakład Parazytologii
ul. Jedności 8
41-218 Sosnowiec

solarzk@sum.edu.pl

roztocze kurzu domowego; roztocze przechowalniane; molekularna diagnostyka alergii na roztocze

Natalia Szudarek-Trepto

Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

natalia.szudarek@amu.edu.pl

filogeneza i taksonomia molekularna roztoczy

 
Wiktoria Szydło

Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Pracownia Ekologii Populacyjnej           ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

wszydlo@amu.edu.pl Eriophyoidea; specjalizacja żywicielska roztoczy fitofagicznych
Anna Tomczyk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego      Katedra Entomologii Stosowanej  
ul. Nowoursynowska 159                      02-776 Warszawa 
 anna_tomczyk@sggw.pl interakcje: roztocze roślinożerne - rośliny żywicielskie
Anna Wierzbicka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        Katedra Łowiectwa     i Ochrony Lasu        ul. Wojska Polskiego 71c 
60-625 Poznań
wierzbaa@up.poznan.pl Oribatida: ekologia i faunistyka
Marta Wilczyńska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii Zakład Systematyki   i Ekologii Bezkręgowców 
ul. Kożuchowska 5B
51-631 Wrocław

m_wil@op.pl Trombiculidae
Wojciech Witaliński Uniwersytet Jagielloński
Instytut Zoologii
ul. Gronostajowa 9 30-387 Kraków

w.witalinski@gmail.com

ultrastruktura, anatomia; układy rozrodcze; rozród; taksonomia; Parasitidae
Paula Zajkowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii Zakład Systematyki   i Ekologii Bezkręgowców 
ul. Kożuchowska 5B
51-631 Wrocław

p.zajkowska.a@gmail.com ektopasożyty, Ixodida i Parasitengona
Grzegorz Zaleśny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii Zakład Systematyki   i Ekologii Bezkręgowców 
ul. Kożuchowska 5B
51-631 Wrocław

grzegorz.zalesny@upwr.edu.pl parazytologia i taksonomia
Andrzej Zawal

Uniwersytet Szczeciński     Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin

zawal@univ.szczecin.pl Hydracarina - taksonomia, ekologia, pasożytnictwo
Mateusz Żmudziński

Uniwersytet im. A. Mickiewicza      Zakład Morfologii Zwierząt                 ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

mat.zmudzinski@gmail.com Syringophilidae - taksonomia i ekologia

 

© 2005 - PTA | Aktualizowano: 02/03/2019 | Jesteś 100502 gościem na tej stronie | Projekt: nixe