Galeria Polskiego Towarzystwa Akarologicznego
Aby uatrakcyjnić naszą stronę WWW, utworzyliśmy Galerię, w której chcemy prezentować - obok reminiscencji fotograficznych z różnych spotkań (kongresy, sympozja itp.) - najbardziej interesujące zdjęcia akarologiczne (mikroskop świetlny, skaningowy itp.), a także rysunki i inne materiały graficzne związane z akarologią, o wybitnych walorach artystycznych i naukowych. Jesteśmy przekonani, że każdy akarolog ma w swoich archiwach zdjęcia lub inne materiały, które warto pokazać w Galerii. Wszystkich chętnych do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu prosimy o kontakt. Liczymy na Państwa pomoc. (ww)
© 2005 - PTA | Aktualizowano: 02/03/2019 | Jesteś 101375 gościem na tej stronie | Projekt: nixe