Komunikaty

 
Dodano
2/03/2019
36. Sympozjum Akarologiczne TRYSZCZYN 2019 - KOMUNIKAT nr 1

Szanowni Państwo, Cłonkowie Polskiego Towarzystwa Akarologicznego i Sympatycy Akarologii,

Kolejne, 36. Sympozjum Akarologiczne, współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Akarologiczne oraz Katedrę Biologii Ewolucyjnej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbędzie się  w dniach od 18 do 21 września 2019 r.

Na 36. Sympozjum Akarologiczne (Tryszczyn k. Bydgoszczy, www.parkhotel.tryszczyn.pl) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą akarologią, w tym studentów, doktorantów, pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych.

Ze względów organizacyjnych zwracamy się z prośbą o wstępne zadeklarowanie uczestnictwa w Sympozjum za pomocą specjalnego formularza (do końca marca 2019 r.).
Formularz dostępny jest pod adresem

https://36sympozjumakarologiczne.ukw.edu.pl/jednostka/sympozjumakarologiczne/wst_dekl_udz

Dalsze szczegóły dotyczące 36. Sympozjum Akarologicznego zostaną podane wkrótce w Komunikacie nr 2.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony Sympozjum pod adresem:

https://36sympozjumakarologiczne.ukw.edu.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
dr Tomasz Marquardt
 

Dodano
16-02-19
36. Sympozjum Akarologiczne TRYSZCZYN 2019

Szanowni Akarolodzy,

w tym roku odbędzie się staraniem ośrodka w Bydgoszczy 36. Sympozjum Akarologiczne w dniach 18-21 września w Tryszczynie. Nie mamy jeszcze wszystkich danych, ale w najbliższych dniach zostaniecie Państwo zawiadomieni mailowo o Sympozjum wraz ze szczegółowymi danymi i linkiem do strony Sympozjum. Link pojawi się także na naszej stronie w tej zakładce Komunikaty. Proszę już rezerwować termin wrześniowy!

Z pozdrowieniami

Wojciech Witaliński

Dodano
28/08/2018
Walne Zebranie PTA - 27 września 2018 - Poznań

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Akarologicznego

27 września br (czwartek) odbędzie się Walne Zebranie Członków PTA (PROGRAM poniżej). Ważne jest, aby jak najwięcej osób wzięło udział w tym spotkaniu.

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu PTA

Wojciech Witaliński

      wiceprezes


Walne Zebranie
Polskiego Towarzystwa Akarologicznego

27 września 2018 - godz. 11:00 (I termin), godz. 11:15 (II termin)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, ul. Wojska Polskiego 71e, 60-625 Poznań

 

 

 

PROGRAM

 

1.       Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad

2.       Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania (głosowanie jawne)

3.       Przyjęcie porządku obrad

4.       Powołanie Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne)

5.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania PTA w roku 2017 (głosowanie jawne)

6.       Sprawozdanie Prezesa, prof. Joanny Mąkol z działalności PTA i jego Zarządu w roku 2017 oraz informacja o działalności Towarzystwa w okresie od 1 stycznia do 26 września 2018

7.       Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, prof. Piotra Skubały, za rok 2017

8.       Dyskusja nad sprawozdaniami

9.       Przedstawienie uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdań, a szczególnie zatwierdzenia Bilansu za rok 2017 oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2017.

10.    Głosowanie (jawne/tajne) nad uchwałami - przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej w roku 2017

11.    Dyskusja nad planem działalności statutowej i działalności finansowej PTA, a w szczególności nad:

o      przygotowaniami do 36. Sympozjum Akarologicznego w 2019

o      skróceniem obecnej kadencji Władz Towarzystwa w celu przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w przyszłym roku w czasie 36. Sympozjum Akarologicznego

12.    Wolne wnioski

13.    Zamknięcie Walnego Zebrania

 

Za Zarząd PTA - Prezes PTA

/Joanna Mąkol/

 

Dodano
20/08/2018
XV International Congress of Acarology - Antalya, Turkey - 2-8 Sepot. 2018

Szanowni Państwo

Już tylko kilka dni dzieli nas od 15. Międzynarodowego Kongresu Akarologicznego w Turcji. Poniżej znajduje się link do tego wydarzenia.

www.acarology.org/ica/ica2018/

(ww)

Dodano
3/05/17
35. SYMPOZJUM AKAROLOGICZNE - OSIECK 2017 - PROGRAM

ŚRODA (24.V.2017)

15.00 17.30 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Sympozjum w Osiecku
17.30 17.45 STANISŁAW IGNATOWICZ
  Otwarcie XXXV Sympozjum Akarologicznego
17.45 18.30 JACEK DABERT
  Historia ewolucyjna roztoczy w świetle danych molekularnych (wykład plenarny)
19.00 Uroczysta kolacja


CZWARTEK (25.V.2017)

8.00 9.00 Śniadanie
I SESJA REFERATOWA
9.30 9.50 NATALIA SZUDAREK, ANNA SKORACKA, MIROSŁAWA DABERT, JACEK
DABERT
  Czy szpeciele (Eriophyoidea) faktycznie przeprowadziły się do Sarcoptiformes?
9.50 10.10 ANNA SKORACKA, MARIUSZ LEWANDOWSKI, WIKTORIA SZYDŁO,
AGNIESZKA KIEDROWICZ, ALICJA LASKA, LECHOSŁAW KUCZYŃSKI
  Zróżnicowanie genetyczne kompleksu gatunków Aceria tosichella w świetle
specyficzności żywicielskiej, zdolności do dyspersji i potencjału inwazyjnego
10.10 10.30 KRZYSZTOF KOŁĄTAJ, TOBIASZ DRUCIAREK, MARCIN KOZAK, MARIUSZ
LEWANDOWSKI
  Podskórniki (Eriophyes spp.) (Acari: Eriophyoidea) występujące na roślinach z
rodziny różowatych (Rosaceae)
10.30 10.50 LECHOSŁAW KUCZYŃSKI, MARIUSZ LEWANDOWSKI, WIKTORIA SZYDŁO,
AGNIESZKA KIEDROWICZ, ANNA SKORACKA
  Czy można modelować rozmieszczenie roztoczy w skali krajobrazowej?
10.50 11.10 KATARZYNA MICHALSKA, BARBARA ŁOTOCKA, ANNA TOMCZYK,
SŁAWOMIR ORZECHOWSKI, MARCIN STUDNICKI
  Składanie jaj przez szpeciela Aculops allotrichus Nalepa na liściach robinii
akacjowej

11.10 11.40 Przerwa kawowa
II SESJA REFERATOWA
11.40 11.50 MAREK FARJAN
  Przedstawiciel firmy Olympus Polska Sp. z o.o.
11.50 12.05 MARCIN JEDYŃSKI
  Przedstawiciel firmy PIK Instruments
12.05 12.25 AGNIESZKA KIEDROWICZ, LECHOSŁAW KUCZYŃSKI, ALICJA LASKA,
MARIUSZ LEWANDOWSKI, ANNA SKORACKA
  Mechanizmy dyspersji u szpecieli (Eriophyidae) zasiedlających trawy
12.25 12.45 ALICJA LASKA, ANNA SKORACKA, AGNIESZKA KIEDROWICZ,
LECHOSŁAW KUCZYŃSKI
  Jak kształt i powierzchnia nośna ciała wpływają na zdolność do dyspersji
inwazyjnego szpeciela Aceria tosichella (Eriophyidae)
12.45 13.05 KAMILA KARPICKA-IGNATOWSKA, ALICJA LASKA, ANNA SKORACKA,
LECHOSŁAW KUCZYŃSKI
  Wpływ temperatury na czas rozwoju i wielkość ciała inwazyjnego roztocza, Aceria
tosichella (Eriophyidae)
13.05 13.30 NATALIA SZUDAREK, MARTYNA MARCINIAK, ANDRZEJ KAŹMIERSKI,
JACEK DABERT
  Molekularna analiza różnorodności gatunkowej rodzaju Linopodes występującego
na terenie Polski


13.30 14.30 Obiad
III SESJA REFERATOWA

14.30 14.50 PIOTR SKUBAŁA, KAJA ROLA, PIOTR OSYCZKA
  Czy porosty spełniają rolę enklaw dla roztoczy na skażonych zwałach
poprzemysłowych?
14.50 15.10 KATARZYNA FALEŃCZYK-KOZIRÓG, BARBARA WALDON-RUDZIONEK,
MICHAŁ HABEL, DAWID SZATTEN, SŁAWOMIR KACZMAREK
  Wstępne badania nad mikrostawonogami glebowymi łach korytowych Doliny
Wisły
15.10 15.30 ANNA WIERZBICKA, GRZEGORZ RĄCZKA
  Zróżnicowanie występowania mechowców na terenach leśnych Krainy Śląskiej w
gradiencie zanieczyszczeń przemysłowych
15.30 15.50 ANNA SENICZAK, STANISŁAW SENICZAK, RADOMIR GRACZYK
  Występowanie i ekologia Limnozetes Hull, 1916 (Acari, Oribatida) w Polsce
15.50 16.10 ANDRZEJ KLIMEK, BOGUSŁAW CHACHAJ
  Porównanie kolonizacji przez roztocze (Acari), szczególnie mechowce (Oribatida),
zrębków z drzew liściastych i sosny

16.10 16.40 Przerwa kawowa
17.00 18.30   I SESJA POSTEROWA
19.00 24.00 Grill

PIĄTEK (26.V.2017)


8.00 9.00 Śniadanie
IV SESJA REFERATOWA
9.20 10.20 MARCIN LIANA przedstawiciel Narodowego Centrum Nauki
  Finansowanie badań podstawowych
10.20 10.40 ANNA TOMCZYK, MARTA CZAJKOWSKA, DOROTA RUPIEWICZ
  Czy biostymulatory i induktory odporności mogą ograniczać szkodliwy wpływ
przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na rośliny ogórka
szklarniowego.
10.40 11.00 MAŁGORZATA TARTANUS, BARBARA H. ŁABANOWSKA, WOJCIECH
PIOTROWSKI
  Znaczenie i aspekty zwalczania wybranych gatunków roztoczy na roślinach
jagodowych
11.00 11.20 EWA PUCHALSKA, MARIUSZ LEWANDOWSKI, MARLENA MACHNICKA,
MARCIN KOZAK
  Amblyseius andersoni (Chant) (Acari: Phytoseiidae) jako potencjalny wróg
naturalny Oligonychus ununguis (Jacobi) i Pentamerismus taxi (Haller) (Acari:
Tetranychoidea)


11.20 11.50 Przerwa kawowa
V SESJA REFERATOWA

11.50 12.00 STANISŁAW IGNATOWICZ
  Roztocze pasożytnicze oraz dokuczliwe i ich zwalczanie
12.00 12.10 STANISŁAWA IGANTOWICZ
  Skuteczność produktu biobójczego ASPERMET 200 EC w zwalczaniu kleszczy w
środowisku człowieka
12.10 12.30 MAŁGORZATA KIEŁKIEWICZ, KAROL KOT, ANNA BARCZAK-BRZYŻEK,
BARBARA KARPIŃSKA
  Rzodkiewnik pospolity i przędziorek chmielowiec: uwarunkowania niełatwej
interakcji
12.30 12.50 HANNA MONIUSZKO, GRZEGORZ ZALEŚNY, JOANNA MĄKOL
  Hirsutiella zachvatkini (Schluger, 1948) (Trombiculidae) potencjalny kompleks
gatunków

12.50 13.10 TOMASZ MARQUARDT, SŁAWOMIR KACZMAREK, MAŁGORZATA
CHUDAŚ
  Owipozycja i ontogeneza Trichouropoda ovalis (C.L. Koch, 1839) (Parasitiformes:
Mesostigmata: Uropodina: Trematuridae) w warunkach laboratoryjnych.
13.10 13.30 MARTA KONIKIEWICZ, JOANNA MĄKOL
Lądowe Parasitengona (Actinotrichida, Prostigmata) w bursztynie kredowym


13.30 14.30 Obiad
VI SESJA REFERATOWA

14.30 14.50 MAGDALENA FELSKA, JOANNA MĄKOL, ADREAS WOHLTMANN
  Analiza zależności pasożyt-żywiciel u przedstawicieli Trombidioidea
(Actinotrichida, Prostigmata) excl. Trombiculidae
14.50 15.10 ELŻBIETA ROŻEJ-PABIJAN, WOJCIECH WITALIŃSKI
  Struktura gonad u Chaetodactylus osmiae (Astigmata: Chaetodactylidae)
pasożyta pszczół samotnych
15.10 15.30 KATARZYNA KASZEWSKA
  Roztocze z rodziny Syringophilidae (Acariformes: Prostigmata) pasożytujące na
ptakach gołębiowych (Aves: Columbiformes)
15.30 15.50 MONIKA FAJFER
  Systematyka i filogeneza roztoczy z rodzaju Pterygosoma (Acariformes:
Pterygosomatidae)
15.50 16.10 PAULA ZAJKOWSKA, JOANNA MĄKOL
  Trombiculidae – pasożyty Chiroptera; przegląd rodzajów i ekologiczne
uwarunkowania pasożytnictwa


16.10 16.30 Przerwa kawowa
16.30 18.00   II SESJA POSTEROWA
18.00 19.00 Walne zebranie PTA
19.00 20.00 Kolacja
20.00 – …..
Rozmowy akarologiczne i nie tylko


SOBOTA (27.V.2017)


9.00 10.00 Śniadanie
10.00 11.00 Podsumowanie XXXV Sympozjum Akarologicznego
                   Rozdanie nagród młodym naukowcom
11.00 12.00 Wykwaterowanie
12.00 Odjazd autokaru na kampus SGGW w Warszawie

 

I SESJA POSTEROWA (25.V.2017)


1.
WIT CHMIELEWSKI
Akarofauna w mikroplakacie (filatelistyka, filumenistyka) - popularyzacja wiedzy o
roztoczach (Acari) i ich znaczeniu
2. ANNA KOCOŃ, MAGDALENA NOWAK-CHMURA, MAŁGORZATA KŁYŚ,
KRZYSZTOF SIUDA
Kleszcze (Acari: Ixodida) atakujące koty domowe na terenie województwa
małopolskiego i śląskiego
3. NATALIA MARCINIAK, MARTYNA MARCINIAK
Życie w ptasich nozdrzach: bioróżnorodność, preferencje żywicielskie i rozmieszczenie
geograficzne Speleognathinae ptaków Afryki
4. EWA PUCHALSKA, ALEKSANDRA MAJEWSKA
Czy obecność pyłku Typha latifolia L. w diecie Euseius finlandicus (Oudemans) wpływa
na efektywność tego drapieżcy w ograniczaniu liczebności przędziorka chmielowca
(Tetranychus urticae (Koch))?
5. JOANNA N. IZDEBSKA, SŁAWOMIRA FRYDERYK, LESZEK ROLBIECKI
Bezobjawowa infestacja Demodex spp. (Prostigmata, Demodecidae) u kotów Felis catus
6. SYLWIUSZ PACEK, ANNA SENICZAK, BOGUSŁAW CHACHAJ, RADOMIR
GRACZYK, GRZEGORZ BUKOWSKI, JAROSŁAW KOWALSKI
Wstępna analiza zgrupowań mechowców (Oribatida) na pastwiskach kozy domowej
(Capra aegagrus hircus), daniela (Dama dama) i gęsi domowej (Anser domesticus)
7. JUSTYNA LIBERSKA, ARTUR TRZEBNY, URSZULA SOBCZYŃSKA, MIROSŁAWA
DABERT
Domena D1 genu 28S rRNA jako narzędzie do wykrywania odkleszczowych patogenów
eukariotycznych i identyfikacji gatunków kleszczy
8. ALICJA MATYSIAK, PAULINA DUDKO, KRZYSZTOF DUDEK, MONIKA DUDEK,
ANDRZEJ JUNKUSZEW, PIOTR TRYJANOWSKI
Patogeny przenoszone przez kleszcza Rhipicephalus microplus na bydło na
Madagaskarze
9. ALICJA BUCZEK, KATARZYNA BARTOSIK
Występowanie obrzeżka gołębiego Argas reflexus (F.) (Ixodida: Argasidae) na obszarach
zurbanizowanych Polski i jego cechy biologiczne
10. ŁUKASZ MIERZYŃSKI, JOANNA N. IZDEBSKA, MATEUSZ CIECHANOWSKI
Nowe dane o występowaniu Argas (Carios) vespertilionis (Ixodida, Argasidae) na
nietoperzach (Chiroptera) z rejonu Polski
11. JOANNA N. IZDEBSKA, KAROLINA CIEROCKA, PAULINA KOZINA, LESZEK
ROLBIECKI, MARTA KOŁODZIEJ-SOBOCIŃSKA
Problemy badań Demodecidae u ssaków drapieżnych - kazus borsuka Meles meles

 

II SESJA POSTEROWA (26.V.2017)


1. ŁUKASZ MIERZYŃSKI, JOANNA N. IZDEBSKA, LESZEK ROLBIECKI, ZBIGNIEW
ZAWADA
Kleszcze (Ixodida, Amblyommidae) z bawołu afrykańskiego Syncerus caffer z terenu
Republiki Południowej Afryki
2. PIOTR KOZŁOWSKI, ANNA TOMCZYK
Wpływ probiotyku EmFarma Plus na rozwój populacji przędziorka chmielowca
(Tetranychus urticae Koch) na fasoli
3. LESZEK ROLBIECKI, JOANNA N. IZDEBSKA, KONRAD BIDZIŃSKI, MARTYNA
JANKOWSKA-JAREK
Halarachne halichoeri (Mesostigmata, Halarachnidae) jako element ksenozgrupowania
parazytofauny szarytki morskiej Halichoerus grypus z Morza Bałtyckiego
4. EWA PUCHALSKA, MARLENA PIOTROWSKA, BENIAMIN MILEWSKI
Toksyczność preparatu Kanemite 150SC wobec drapieżnego roztocza Typhlodromus
(Typhlodromus) pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae)
5. KATARZYNA BARTOSIK, ALICJA BUCZEK
Wzajemne oddziaływania kleszczy Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus w pasożytniczej i
niepasożytniczej fazie cyklu życiowego
6. SEBASTIAN GUTKOWSKI, KATARZYNA MICHALSKA
Unikanie drapieżnictwa przez samce i samice przędziorka chmielowca Tetranychus urticae
7. ŁUKASZ BRODA, PETER MARTIN, MIROSŁAWA DABERT, JACEK DABERT
Tak bardzo podobni, a jednak różni…
8. PIOTR NOWAKOWSKI, DARIA MACIEJEWSKA, KATARZYNA MICHALSKA
Żerowanie drapieżnego roztocza Blattisocius mali (Acari: Ascidae) na przędziorkach i
wciornastkach
9. RADOMIR GRACZYK, PIOTR INDYKIEWICZ, ANNA SENICZAK, ADAM OLSZEWSKI,
MARCIN TOBÓŁKA
Fauna mechowców (Acari: Oribatida) w gniazdach bociana białego i czarnego
10. BENIAMIN MILEWSKI, STANISŁAW K. ZAGRODZKI, MARIUSZ LEWANDOWSKI, EWA
PUCHALSKA
Wpływ pokarmu w postaci morfologicznie zróżnicowanych gatunków szpecieli (Acari:
Eriophyoidea), na rozwój Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)

Dodano
25/01/17
35. SYMPOZJUM AKAROLOGICZNE - OSIECK 2017

Komunikat nr 2

Kolejne jubileuszowe, już XXXV Sympozjum Akarologiczne odbędzie się  w dniach od 24 do 27 maja 2017 r. w Warszawie i Osiecku.
Rozpoczniemy obrady dnia 24 maja 2016 r. (środa) Uroczystością Jubileuszową z okazji 90-lecia urodzin Profesora dr hab. Jana Boczka, dr  h.c. Uroczystość odbędzie się w Sali Rady Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, a następnie przejedziemy do Hotelu „Pod Sosnami” do Osiecka koło Garwolina.

Szanowni Państwo,
w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w 35. Sympozjum Akarologicznym w Osiecku należy pobrać/skopiować i wypełnić KWESTIONARIUSZ DANYCH REJESTRACYJNYCH UCZESTNIKA oraz formularz ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA (znajdujące się na końcu Komunikatu).
Zgłoszenia na Sympozjum prosimy przesyłać do 01 kwietnia 2017 r.
Wpłat przelewowych prosimy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2017 r.

Koszty Sympozjum:
Opłata przelewem do dnia 15-04-2017  (700 zł / osoba,  550 zł / student, doktorant)
Opłata gotówką na miejscu 24-05-2017  (800 zł / osoba,  650 zł / student, doktorant)

Opłaty obejmują: wpisowe, noclegi, trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), ognisko i druk materiałów konferencyjnych.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe:
Nazwa i  adres odbiorcy: SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Nr konta:
83 1240 6003 1111 0000 4943 9881       
Tytuł przelewu
„507-20-042100-P00017-99  XXXV Sympozjum Akarologiczne”
       
Podpisany kwestionariusz danych rejestracyjnych (dokument wewnętrzny SGGW, niezbędny do wystawienia faktury) i dowód wpłaty wpisowego, prosimy przesłać na adres:
dr Ewa Puchalska
Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
 
lub razem z formularzem zgłoszeniowym, mailem na adres:
ewa_puchalska@sggw.pl


Dojazd z Warszawy do Osiecka
Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z dojazdu autokarowego z Warszawy do Osiecka w dniu 24-04-2017 oraz z Osiecka do Warszawy w dniu 27-04-2017r. Osoby zainteresowane takim transportem prosimy o zaznaczenie tej informacji w formularzu zgłoszeniowym.

Przygotowanie abstraktów
Streszczenia referatów i posterów prezentowanych na 35. Sympozjum Akarologicznym zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych i należy je przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 01 kwietnia 2017.

Poniżej znajdują się wytyczne potrzebne do przygotowania streszczeń:
format A4, maksymalnie 250 słów, język polski (wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman CE, wys. 10 pts, odstęp pojedynczy), zamieścić tytuł (12 pts, wytłuszczony), imiona i nazwiska autorów (11 pts) wraz z ich afiliacjami (9 pts) – między tytułem, nazwiskami i afiliacjami zrobić jednowierszowe odstępy, między afiliacjami a zasadniczym tekstem zrobić dwuwierszowy odstęp. W komunikacie uwzględnić: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski (ewentualnie 3-4 pozycje piśmiennictwa).

Wzorem poprzedniego Sympozjum istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów doniesień w Biological Letters na zasadach obowiązujących w czasopiśmie.

                                                                  
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
                                                                      /prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz/

 

 


KWESTIONARIUSZ

Załącznik nr. 3 do procedury „organizacja konferencji krajowych”

DANE  DO  REJESTRACJI  UCZESTNIKA

Tytuł konferencji                 XXXV Sympozjum Akarologiczne
Konto księgowe konferencji        507-20-042100-P00017-99
Nr konta bankowego do przelewu    83 1240 6003 1111 0000 4943 9881
 

   Dane uczestnika:
* Imię ……………………………………..……
* Nazwisko………………………………….….
* Adres:
* Ulica i numer domu………………………….
* Kod pocztowy i miasto……………………….
 

   Dane do wystawienia faktury:
(jeżeli nie wypełnione - faktura wystawiona zostanie na ww osobę)
* Nazwa instytucji:…………………………….
* NIP instytucji…………………………………
* Nr VAT UE (dla instytucji zagranicznych)................................
* Adres:
* Ulica i numer domu…………………………..
* Kod pocztowy i miasto……………………….
 

   Inne informacje:
   Opłata za materiały tak/nie
   Opłata za publikacje tak/nie
   Opłata za nocleg tak/nie
   Wysokość opłaty konferencyjnej: …………. zł

…………………………………………….…………………
Pieczęć instytucji i podpis osoby ją reprezentującej  lub
podpis uczestnika (gdy nie jest zgłaszany przez instytucję)

 

 


ZGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIE  WYSTĄPIENIA NA XXXV SYMPOZJUM AKAROLOGICZNYM
24.05. – 27.05. 2017    Osieck


Imię Nazwisko …………………………………………………………………………………………….
Afiliacja  ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj doniesienia:
Referat (prezentacja) pt.:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Plakat (poster) pt.:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


 


DOWÓZ


DEKLARACJA CHĘCI SKORZYSTANIA Z DOWOZU ATOKAREM
NA TRASIE WARSZAWA – OSIECK – WARSZAWAImię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………

Deklaruję chęć skorzystania z możliwości dojazdu autokarem
-  z Warszawy do Osiecka w dniu 24 maja     TAK/ NIE *
-  z Osiecka do Warszawy w dniu 27 maja     TAK/ NIE *
 

*niepotrzebne skreślić

 

Dodano
12/11/16
POŻEGNANIA: Porfesor GERD ALBERTI


Z głębokim żalem żegnamy Profesora Dr. Dr. h.c.  Gerda Albertiego,

Wielkiego Człowieka, Przyjaciela, światowej sławy Akarologa i Przyrodnika,

wieloletniego Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Akarologicznego.

 

Zarząd

   Polskiego Towarzystwa Akarologicznego

 

Poniżej informacja mailowa:

There is a land of the living and a land of the dead
and the bridge is love –
the only survival, the only meaning …
                                                                   (Thornton Wilder)aaaa

It is with deep sorrow that we have to inform you of the death of my beloved husband, our loving father, father-in-law and grandfather, our brother-in-law and uncle, the zoologist Prof. Dr. Dr. h.c.
GERD ALBERTI
*12.01.1943 †09.11.2016

Sadly, but full of beautiful memories: Ingrid Alberti Jan Hinnerk and Urte Jona Alberti Johannes and Shana Alberti with Louis and Marie Dr. Matthias Alberti Rita Alberti and Family Jürgen and Inge Friedrichsen

The funeral service will take place on Friday, the 25th of November 2016 at 12 am in the “Kapelle auf dem Mühlenfriedhof” in Flensburg. Instead of flowers we would suggest a donation to the German Maritime Search and Rescue Service at the Bremer Landesbank IBAN: DE78 2905 0000 1070 0220 29 BIC: BRLADE22 (reference: Gerd Alberti) Only written condolences. Correspondence address: Fam. Alberti, Heuweg 1, 18519 Sundhagen, Germany ingrid_alberti@web.de

(ww)

Dodano
12/10/16
35. SYMPOZJUM AKAROLOGICZNE - OSIECK 2017

Kolejne, jubileuszowe, 35. Sympozjum Akarologiczne
odbędzie się w dniach 24 - 27 maja 2017 r.

KOMUNIKAT nr 1

Obrady rozpoczniemy 24 maja 2016 r. (środa) Uroczystością Jubileuszową z okazji 90-lecia urodzin Profesora dr hab. Jana Boczka, dr  h.c. Uroczystość odbędzie się w Sali Rady Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie; następnie przejedziemy do Hotelu „Pod Sosnami” w Osiecku koło Garwolina (na trasie Warszawa – Osieck Organizatorzy oferują możliwość przejazdu autokarem).

 

Na 35. Sympozjum Akarologiczne Osieck 2017 zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Akarologicznego, a także osoby zainteresowane akarologią, nie będące członkami Towarzystwa.

Dalsze szczegóły dotyczące 35. Sympozjum Akarologicznego zostaną podane w Komunikacie nr 2. 

                                                                                 W imieniu Komitetu Organizacyjnego
                                                                                   /prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz/

(ww)

Dodano
17/09/16
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE - POZNAŃ 29-09-2016

Szanowni Członkowie Towarzystwa,

29 września (czwartek) odbędzie się w Poznaniu Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Towarzystwa, w czasie którego wybierzemy nowe władze PTA na następne cztery lata. Liczymy na Państwa niezawodne przybycie. Szczegółowy program Zebrania poniżej.

 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
  Polskiego Towarzystwa Akarologicznego

29 września 2016 - godz. 12:00 (I termin), godz. 12:15 (II termin)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Biologicum, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań


PROGRAM

 1.       Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i stwierdzenie prawomocności obrad

2.       Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania (głosowanie jawne)

3.       Przyjęcie porządku obrad

4.       Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne)

5.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania PTA (głosowanie jawne)

6.       Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu PTA za okres sprawozdawczy (2012-2016)

7.       Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy (2012-2016)

8.       Dyskusja nad sprawozdaniami

9.       Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej

10.    Wybór Prezesa Towarzystwa (głosowanie tajne)

11.    Wybór członków Zarządu Towarzystwa (głosowanie tajne)

12.    Wybór członków Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne)

13.    Krótka przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej

14.    Ogłoszenie wyników wyborów

15.    Dyskusja nad planem działalności statutowej  i działalności finansowej PTA na następną kadencję

16.    Wolne wnioski

17.    Podjęcie uchwał oraz przyjęcie wniosków do realizacji

18.    Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTA

 

Dodano
12/09/16
ZooKeys - trudniej dostępne dla autorów

Znane czasopismo taksonomiczne ZooKeys (lista ministerialna A) drukujące szybko (publikacje on line) i w trybie open access wymagało dotychczas opłaty za druk w wysokości 300 Euro od artykułów do 10 stron druku. Od sierpnia br zwiększono liczbę stron artykułów do 40, ale trzeba za taki artykuł zapłacić już 550 Euro, co przy niewielkich objętościowo artykułach taksonomicznych, na przykład 8-10 stron druku oraz braku grantowego wsparcia finansowego - przestaje być akceptowalne.

(ww)


© 2005 - PTA | Aktualizowano: 02/03/2019 | Jesteś 100496 gościem na tej stronie | Projekt: nixe