Konferencje

 
Dodano
18/01/2019
XV INTERNATIONAL CONGRESS of ACAROLOGY - Antalya, Turkey - 2-8 Sept. 2018

XV Międzynarodowy Kongres Akarologiczny odbył się w dniach  2-8
września 2018 roku w Antalyi (Turcja). Miejscem obrad i zakwaterowania
uczestników był kompleks hotelowy nad Morzem Lewantyńskim.

   Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
Sebahat K. Ozman-Sullivan. Peter Schausberger przypomniał sylwetki
zmarłych akarologów, którzy odeszli od czasu ostatniego światowego
Kongresu, który odbył się w 2014 roku w Japonii. Zhi-Qiang Zhang ogłosił
decyzję kapituły przyznającej nagrody im. Prof. Jamesa Allena
McMurtry’ego. W 2018 w gronie nagrodzonych znaleźli się Gerald Krantz
i Evert Lindquist.

    Po ceremonii otwarcia, uczestnicy wysłuchali pierwszych wykładów
plenarnych. W trakcie całego Kongresu wykłady plenarne wygłoszone
zostały przez Jima W. Amrine’a z West Virginia University – “Project for
a world-wide interactive eriophyoid database”, Marię Navajas z French
Institute of Agricultural Research (INRA) – “Mites in a changing world”, Peter
Schausbergera z University of Vienna – “Behavioral plasticity of plant inhabiting
predatory mites shaped by early life experiences”,
Kostę Y. Mumcuoğlu z Hebrew University of Jerusalem – “The influence of
global warming on tick vectors”, Hansa Klompena z Ohio State University –
“Higher order relationships in the Uropodina (Mesostigmata)” oraz Eddiego
A. Ueckermanna z North West University – “South African and African
acarology”.

    Każdego dnia obrady prowadzone były równolegle w trzech salach;
odrębna sala przewidziana została na sesje posterowe.

Referaty przyporządkowano do niżej wymienionych, sekcji tematycznych:

      Dzień 1 (poniedziałek): roztocze o znaczeniu medycznym /
weterynaryjnym; ekologia i behawior / ewolucja i filogeneza; taksonomia
i systematyka / kontrola biologiczna.

      Dzień 2 (wtorek): akarologia rolnicza / kleszcze i choroby odkleszczowe
w Turcji; zapobieganie bioinwazjom roztoczy; interakcje pomiędzy roztoczami
i roślinami / akarologia glebowa / akarologia wodna.

      Dzień 4 (czwartek): kleszcze i choroby odkleszczowe na świecie /
biologia i fizjologia kleszczy / epidemiologia i systematyka kleszczy /
zintegrowane zwalczanie szkodników; taksonomia i systematyka /
bioróżnorodność / ewolucja i filogeneza; kontrola biologiczna / akarologia
rolnicza / taksonomia i systematyka.

      Dzień 5 (piątek): alternatywne pestycydy / kontrola chemiczna
i oporność; bioróżnorodność – rozprzestrzenianie się roztoczy –
taksonomia i systematyka / ekologia i behawior roztoczy – dynamika
populacji; kontrola biologiczna.

    Dwie sesje posterowe, poza blokami tematycznymi które zostały
uwzględnione również w sesjach referatowych, dotyczyły m.in. kolekcji
muzealnych, fauny roztoczy jaskiniowych, powiązań filogenetycznych
w obrębie Acariformes oraz patogenicznych i endosymbiotycznych bakterii
związanych z pasożytami roślin i zwierząt.

    W trakcie czterech dni wypełnionych obradami akarolodzy z 46
krajów zaprezentowali łącznie 187 referatów oraz 89 posterów.
Organizatorzy XV ICA zadbali o to, by spotkanie akarologów w upalnej
Antalyi było bogate pod względem merytorycznym. W przerwach,
w trakcie rozmów kuluarowych będących okazją do wymiany poglądów
i nawiązywania nowych, akarologicznych kontaktów, zgromadzeni mogli się
też częstować doskonałą turecką herbatą oraz wspaniałą baklawą i chałwą.
Trzeci dzień kongresu przeznaczony był na zwiedzanie okolic
Antalyi. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć tereny wystawy Expo 2016, której
motywem przewodnim było rolnictwo oraz z bliska przyjrzeć się uprawom
lokalnych owoców i warzyw.