Wydarzenia

 
Dodano
26/09/18
EURAAC - oficjalnie zarejestrowany

Od wielu lat akarolodzy spotykają się na organizowanych co 4 lata Sympozjach EURAAC (EURopean Association of ACarologists), część z nich jest członkami tej organizacji, ale dopiero w tym roku EURAAC jako oficjalne Stowarzyszenie zostało - po pokonaniu wielu przeszkód - zarejestrowane we Francji. Jest to niewątpliwy sukces determinacji kilku osób, a w szczególności Sergea Kreitera.

Działalność EURAAC jest kierowana przez EXECUTIVE COMMITTEE of EURAAC w następującym składzie:

President: Salvatore Ragusa, Italy

President Elect: Anastasia Tsagkarakou, Greece

Secretary: Peter Schausberger, Austria

Treasurer: Marie-Stephane Tixier, France

Members:

Jacek Dabert, Poland

Serge Kreiter, France

Thomas Van Leeuwen, Belgium

Rostislav Zemek, Czech Republic

Antonella di Palma, Italy

Co-opted Members:

Maria Navajas, France

Jan Bruin, The Netherlands

Wojciech Witaliński, Poland

Alejandra Perotti, UK

 

Dodano
3/05/17
JUBILEUSZ PROF. JANA BOCZKA - ZAPROSZENIE

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie oraz Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. dr. hab., dr. h.c. mult. Jana Boczka, która odbędzie się 24 maja 2017 roku w gmachu Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie (Sala Seminaryjna, wejście C)

Jan Boczek – ur. 23.01.1927 w Faściszowej, powiat tarnowski
Żona: Barbara
Dzieci: Urszula i Jacek
Wnuczki: Katarzyna, Joanna i Izabela
1946 – Liceum Ogólnokształcące, Tarnów
1946–1951 – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1951–1960 – IOR w Puławach
1961–1963 – Oddział Warzywnictwa IUNG w Skierniewicach
1960–1997 – SGGW w Warszawie
1962–1992 – kierownik Katedry Entomologii Stosowanej
1965–1967 – Prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
1967–1972 – Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
1958 – doktorat (IUNG)
1958 – stypendium Rockefellera, USA
1961 – habilitacja (SGGW)
1963–1994 – kierownik 9 tematów amerykańskich (7 Certificates of Appreciation)
1997 – doktor honoris causa SGGW
2006 – doktor honoris causa UR w Krakowie

Badania Profesora dotyczyły: roztoczy (szpecieli, rozkruszków, dobroczynków) i owadów – szkodników magazynów i przechowalni.
Opisał 35 nowych rodzajów i 229 nowych gatunków. Opublikował 180 twórczych prac naukowych. Jest autorem/współautorem 24 książek.

Dodano
5/10/16
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE - NOWE WŁADZE PTA

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze kończące trzecią czteroletnią kadencję Polskiego Towarzystwa Akarologicznego i jego ustępujących władz odbyło się 29 września 2016 w Collegium Biologicum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wzięło w nim udział 25 członków PTA. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu oraz komisji Rewizyjnej za rok ubiegły, a także za okres całej kadencji, tj. od października 2012 do września 2016 roku. Członkowie PTA przyjęli sprawozdania, a anstępnie udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium. W skład Zarządu na nową kadencję weszli: prof. Joanna Mąkol (prezes PTA), prof. Wojciech Witaliński (wiceprezes), mgr Hanna Moniuszko (sekretarz), dr Anna Wierzbicka (skarbnik), prof. Jacek Dabert (członek Zarządu) oraz prof. Andrzej Kaźmierski (członek Zarządu). Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: prof. Piotr Skubała (przewodniczący), dr hab. Bożena Sikora (zastępca przewodniczącego) i dr Magdalena Felska (członek KR). Po wyborach, gość zebrania dr hab. Mariusz Lewandowski przedstawił propozycję zorganizowania jubileuszowego 35. Sympozjum Akarologicznego przez ośrodek warszawski. Zgodnie z ustaleniami, ma się ono odbyć w dniach 24-27 maja 2017. Ponieważ organizatorzy pragną połączyć je z obchodami jubileuszu 90-lecia prof. Jana Boczka (będącego członkiem honorowym naszego Towarzystwa), Sympozjum rozpocznie się w Warszawie, a następnie uczestnicy zostaną przewiezieni do Osiecka, gdzie odbywać się będą prezentacje referatowe i plakatowe. Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce Komunikaty.

(ww) 

Dodano
5/10/12
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE - NOWE WŁADZE PTA

5 października br. odbyło się we Wrocławiu w Uniwersytecie Przyrodniczym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTA, w którym uczestniczyło 18 osób. Zgodnie z programem Prezes PTA prof. Wojciech Witaliński odczytał sprawozdanie Zarządu za okres II kadencji (2008-2012), a następnie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011 i okres II kadencji przedstawił Przewodniczący KR prof. Piotr Skubała. Zarówno sprawozdanie Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte przez uczestników Zebrania, którzy postanowili udzielić absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przeprowadzono wybory nowych władz Towarzystwa na III kadencję (2012-2016). Prezesem PTA została wybrana prof. Joanna Mąkol (UP Wrocław), która przedstawiła kandydatury pozostałych członków Zarządu. Skład zarządu po jego ukonstytuowaniu się jest jak następuje: Joanna Mąkol (prezes), Wojciech Witaliński (wiceprezes), Magdalena Nowak-Chmura (sekretarz), Anna Wierzbicka (skarbnik) oraz Jacek Dabert i Andrzej Kaźmierski (członkowie Zarządu). Skład Komisji Rewizyjnej: Piotr Skubała (przewodniczący), Anna Labrzycka (zastępca przewodniczącego) oraz Marek Asman (członek Komisji).

Na zakończenie prof. Andrzej Kaźmierski podziękował w imieniu członków PTA ustępującemu Prezesowi i pozostałym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w imieniu zebranych za kierowanie Towarzystwem przez ostatnie cztery lata i życzył nowo wybranym władzom sukcesów w przyszłym kierowaniu sprawami Polskiego Towarzystwa Akarologicznego.

(ww) 

Dodano
16/07/10
Doktoraty honorowe dla profesora Czesława Błaszaka i profesora Gerda Albertiego

Z wielką radością pragniemy poinformować, że dwóch członków naszego Towarzystwa zostało ostatnio wyróżnionych prestiżowymi tytułami doktorahonoris causa.


W dniu 19 listopada 2006 roku Senat Uniwersytetu w Vechta (Niemcy) nadał członkowi Polskiego Towarzystwa Akarologicznego, profesorowi dr hab. Czeslawowi Błaszakowi tytuł doktora honoris causa tej Uczelni, a uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się w dniu 3 maja 2007. Obszerna relację z tej uroczystości można znaleźć na stronie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu : http://biologia.amu.edu.pl/Blaszak/doktorat_honoris_causa.html


W dniu 20 maja 2009 roku w salach Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie decyzji Senatu UAM z dnia 27 października 2008 roku miała miejsce uroczystość nadania doktoratu honorowego i wręczenia dyplomu profesorowi dr Gerdowi Albertiemu z Uniwersytetu w Greifswaldzie (Niemcy). Laudację wygłosił Promotor, prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak.


Profesor Gerd Alberti to jedna z najbardziej znanych postaci akarologii światowej; wraz z Levisem Coonsem jest autorem fundamentalnego, dwutomowego dzieła z serii Microscopic Anatomy of Invertebrates, będącego kompendium aktualnej wiedzy na temat morfologii i anatomii Acari. Uznawany jest za wiodącego badacza w takich dziedzinach jak morfologia, anatomia, cytologia i taksonomia bezkręgowców. Lista publikacji (lata 1973-2009) prof. Albertiego liczy prawie ćwierć tysiąca artykułów, a zainteresowania badawcze dotyczą nie tylko roztoczy, ale praktycznie wszystkich grup Cheliceromorpha, przy czym wkład profesora Albertiego w znajomość każdej z tych grup jest znaczący. Obrazu dopełnia jego chęć uczestniczenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów badawczych, co przy jednoczesnej nadzwyczajnej skromności i pokorze względem natury ukazuje wielce ujmującą sylwetkę tego naukowca.

 


W imieniu Zarządu i członków Polskiego Towarzystwa Akarologicznego składamy serdeczne gratulacje Obu Laureatom i życzenia wielu sukcesów w dalszym odkrywaniu ekscytujących tajemnic zoologii. (ww)

Dodano
16/06/10
Członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Akarologicznego dla profesora Gerda Albertiego (Uniwersytet w Greifswaldzie)

 

10 września br., to jest w drugim dniu XXXI Sympozjum Akarologicznego, odbywającego się w Tleniu w Borach Tucholskich (9-11 września 2009), obradowało Walne Zebranie członków naszego Towarzystwa. Na wniosek Zarządu, profesor Gerd Alberti (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy) został przyjęty jednogłośnie w poczet członków honorowych Polskiego Towarzystwa Akarologicznego.

Gratulujemy! (ww)

 

 


© 2005 - PTA | Aktualizowano: 02/03/2019 | Jesteś 100504 gościem na tej stronie | Projekt: nixe